Bezpłatny wykład WiseEuropa z polityki gospodarczej – 17 marca 2021

WiseEuropa zaprasza na szkolenie pt. Polityka Gospodarcza w ramach cyklu szkoleń „akademia stanowienia dobrego prawa”.
Termin szkolenia to 17 marca od godz.11:00 w formie on-line.

Szkolenie obejmuje następujące bloki:

  • Wzrost gospodarczy jako priorytet polityki gospodarczej
  • Rynek Pracy jako przedmiot zainteresowania ekonomii
  • Polityka Przemysłowa w Polsce i na świecie
  • Polityka energetyczno-klimatyczna jako element polityki publicznej


Szkolenie jest bezpłatne dla przedstawicieli firm członkowskich Stowarzyszenia Papierników Polskich.

Warunkiem formalnym do uczestnictwa w szkoleniu są:

1. Rejestracja na platformę e-learningowej:
https://akademia.smarteducation.pl/login/signup.php
(Proszę wybrać kurs ekonomiczno-analityczny z elementami ekonomicznej analizy prawa.)

2. Wypełnienie na wstępie krótkiego testu, który sprawdzi wiedzę. (czas trwania około 5 minut. Bardzo proszę nie przerywać go w środku i przeklikać slajdy do końca)

3. Odesłania na mail: akademia@wise-europa.pl następujących dokumentów:

  • A. oświadczenie uczestnika,
  • B. lista obecności
  • C. dane uczestnika,
  • D. zaświadczenie o współpracy z organizacją pozarządową (współpraca w roli prezesa, członka zarządu, pracownika, wolontariusza lub członka fundacji lub stowarzyszenia) – WYMAGANY JEST PODPIS PRZEDSTAWICIELA SPP
  • E. test (wypełniamy i odsyłamy po zakończeniu szkolenia). Proszę najpierw zrobić test online wspomniany powyżej.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem prosimy o wypełnienie wszystkich dokumentów drogą elektroniczną oraz naniesienie na nie zdjęcia podpisu (bądź zeskanowanie) i wysłanie ich na  adres mailowy:
akademia@wise-europa.eu


Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy