Manifest FPE – W kierunku zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego łańcucha wartości opakowań na bazie włókien

W oczekiwaniu na nową kadencję Parlamentu Europejskiego, którego pierwsza sesja plenarna odbędzie się w lipcu, organizacja Fibre Packaging Europe opracowała Manifest na rzecz zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego łańcucha wartości opakowań na bazie włókien.

Celem dokumentu jest edukacja nowego Parlamentu Europejskiego za pomocą faktów i liczb dotyczących zarówno naszego sektora, jak i produktów, a także przekazanie kluczowych zaleceń politycznych dotyczących opakowań na bazie włókien na nową kadencję polityczną.

Branżowe zalecenia polityczne opierają się na trzech filarach:

  • Promowanie roli europejskich surowców pochodzenia biologicznego dla konkurencyjnej UE.
  • Zapewnienie ram regulacyjnych, które uznają obieg zamknięty łańcucha wartości papieru
  • Uznanie roli opakowań na bazie włókien w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności i ograniczaniu marnotrawstwa żywności.

Członkowie FPE będą wykorzystywać Manifest FPE jako materiał pomocniczy podczas spotkań z nowym Parlamentem Europejskim. Aby dalej promować FPE i Manifest, FPE planuje zorganizować wydarzenie promocyjne jesienią 2024 roku. Szczegóły dotyczące daty, formatu i lokalizacji wydarzenia zostaną podane w najbliższych tygodniach.

FPE przygotuje bardziej ukierunkowaną wersję Manifestu dla nowej Komisji, która obejmie urząd w 4. kwartale 2024 r.

Jak się z Nami skontaktować?

Stowarzyszenie Papierników Polskich

Siedziba
Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź
Skrytka pocztowa 200

Tel.: (+48 42) 630 01 17
Tel.: (+48 42) 203 24 25
E-mail: info@spp.pl

Biuro w Warszawie
Al. Solidarności 117, lok. 408 
00-140 Warszawa

Tel: (+48 22) 440 56 34
Mobile: (+48) 668 12 90 39
E-mail: biuro@spp.pl

Formularz kontaktowy